Auffahrt/Pfingsten 2021

Öffnungszeiten

Hauptsitz Biel, Büro und Legerei:

12.05.2021 ab 12.00 h geschlossen
13.05.2021 geschlossen
14.05.2021 regulär geöffnet
24.05.2021 geschlossen

Showroom Biel:

12.05.2021 08.00 h bis 12.00 h / 13.00 - 16.00 h geöffnet
13.05.2021 geschlossen
14.05.2021 09.30 - 16.30 h durchgehend geöffnet
15.05.2021 regulär geöffnet
24.05.2021 geschlossen
 

Showroom Bern:

12.05.2021 ab 12.00 h geschlossen
13.05.2021 geschlossen
14.05.2021 regulär geöffnet
15.05.2021 regulär geöffnet
24.05.2021 geschlossen

Das Brodbeck Team wünscht erholsame Feiertage!